Harestua

Back Om Harestuportalen

Om Harestuaportalen

  • PDF

Harestuaportalen skal være en samleside for Harestuas bedrifter, foreninger, lag, anlegg og prosjekter. En felles kanal og inngangsport for informasjon om Harestua.

Portalen skal ikke erstatte eksisterende nettsider som f.eks. www.harestuail.no, www.kloppaoffroadklbb.com eller andre, men har som formål å inneholde linker og annen relevant informasjon koblet mot de eksisterende løsningene.

Portalen skal være det naturlige stedet for å finne informasjon om alt som skjer på stedet, og være den foretrukne informasjonskanalen for både eksisterende innbyggere og innflyttere, samt fungere som en salgskanal mot potensielle tilflyttere.

I tillegg skal portalen fungere som en prosjektportal for planlagte og påbegynte prosjekter, slik at man skal bidra til å fremme utvikling av en ”grønn” og helhetlig stedsutvikling for Harestua.

Ved å samle informasjon fra de ulike organisasjonene på Harestua i en portal, vil man i større grad kunne koordinere felles dugnader og arrangementer.

Som det sydligste tettstedet i Oppland, og med nærhet til både Romeriksåsen og Nordmarka, vil Harestua være et utstillingsvindu for Hadeland som region og Lunner som kommune, med tanke på utvikling av et miljøvennlig og ”grønt” bosted.

Portalen vil i sterk grad bidra til å fremme dette!


TIPS OSS

E-post: post@harestua.info

KONTAKT OSS

E-post: post@harestua.info

Postadresse:
Innovasjon Hadeland AS
Hadelandsvegen 853, 2743 Harestua

 

REDAKSJONEN

E-post: post@harestua.info

MARKED/ANNONSER

E-post: post@harestua.info

OPPHAVSRETT

Materialet på dette nettstedet omfattes
av åndsverklovens bestemmelser.
harestua.info/Innovasjon Hadeland AS er er ikke ansvarlig for eksterne sider.

Løsningen er levert av Titan IT AS
Share/Save/Bookmark