Harestua

Back Om Harestua

Om Harestua

  • PDF

Harestua er et tettsted i Lunner kommune i Oppland. Tettstedet har 2 853 innbyggere per 1. mars 2010, og ligger omtrent 14 kilometer sør for kommunesenteret Roa og rundt 46 kilometer nord for Oslo ved Fylkesvei 16 (gamle Riksvei 4).

Stedet
Harestua har  per 1. mars 2010 to stoppesteder på Gjøvikbanen; Harestua og Furumo. Den største industriarbeidsplassen er Lunner Almenning. Handels- og servicenæringen er i hovedsak representert ved Harestua Senter. Stedet har også en bensinstasjon og en kinarestaurant.

Ved Harestuvannet (234 moh.) er det gode badeplasser og muligheter for kanoutleie. Harestua og Stryken lengre sør, er utgangspunktet for turer i Nordmarka og Romeriksåsene. Ved Viubråtan, nord for Harestua, ligger et camping- og hytteområde med selskapslokale. Her er hus og hytter med til sammen 200 sengeplasser.

Du kan se en rekke flyfotos av Harestua på her.

Historie
Arkeologiske undersøkelser på slutten av 1980-tallet viser at det har vært bosetning i området siden steinalderen. Det er gjort løsfunn av flintgjenstander ved Harestuvatnet og ved Gagnumssetra i åsen vest for Harestua. En kastespydspiss av jern fra yngre romersk jernalder er også funnet ved Harestua gård.

Navnet Harestua er kommer muligens fra det norrøne Haðastofa, «hadelendingenes stue» eller «krigernes stue». Første ledd av navnet er sannsynligvis folkenavnet haðar, som også finnes i navnet Hadeland. Den bergenske kongevei, som er en gammel veg mellom Oslo og Bergen, gikk før langs Harestuvannet, men er nå erstattet av Fylkesvei 16. Rester av kongeveien kan sees øst for den gamle riksveien nord for Harestua mot Viubråtan.

Blyverket i åsen nordvest for Harestua, var i drift på slutten av 1700-tallet.

Trefningen ved Harestua i 1716
Se hovedartikkel om Trefningen ved Harestua i 1716

I 1716, under den Store nordiske krig (1700–1721) sendte Karl XII, etter et mislykket angrep på Akershus festning, oberst Löwen og 500–600 dragoner gjennom Hakadal for å falle de norske troppene ved Lier i ryggen. Den 26. mars ankom svenskene Hakadal, hvor soldatene blant annet overnattet på gårdene Kirkeby og Hakadals verk.

Dagen etter kom det til kamp på Harestuskogen. Her hadde Gregers Granavollen, lensmann i Gran, samlet 60–70 hadelendinger, og det var lagt hindre i veien for å stanse svenskene. Hadelendingene holdt stand i rundt ni timer og sju dragoner ble drept i slaget. Disse ble senere ført til Hakadal kirkegård der de ble gravlagt.

Forsinkelsen gjorde at svenskene først den 28. mars kom til Norderhov prestegård. Dette ga de norske styrker anledning til et overraskelsesangrep natten til 29. mars hvor rundt 40 svensker ble drept.

Trefningen ved Harestua i 1940
Området mellom Stryken i sør og Bjørgeseter i nord så også kraftige kamper under det tyske felttoget i april 1940. Ved Runddelen nord for Bjørgeseter er det reist en bauta over de som kjempet og falt i 1716 og 1940.

Nyere historie
Solobservatoriet i åsen øst for tettbebyggelsen ble åpnet i 1954 og var i drift som forskingsstasjon frem til 1986. Det brukes i dag som kurs- og konferansesenter.

 


TIPS OSS

E-post: post@harestua.info

KONTAKT OSS

E-post: post@harestua.info

Postadresse:
Innovasjon Hadeland AS
Hadelandsvegen 853, 2743 Harestua

 

REDAKSJONEN

E-post: post@harestua.info

MARKED/ANNONSER

E-post: post@harestua.info

OPPHAVSRETT

Materialet på dette nettstedet omfattes
av åndsverklovens bestemmelser.
harestua.info/Innovasjon Hadeland AS er er ikke ansvarlig for eksterne sider.

Løsningen er levert av Titan IT AS
Share/Save/Bookmark