Harestua

Back Harestua Vel

Nyheter

Dugnad på Bøhrentangen

 • PDF

 

Til alle som bor på Harestua!

alt

 

Om du ønsker en ryddig og tiltalende strand,

er du hjertelig velkommen til 

DUGNAD på Bøhrentangen den 25.5 fra kl 18.00.

Ta med hageredskap (rive, hagesaks/sag, trillebår, spade, etc)

Vel møtt!

Styret, Harestua Vel

 

Sist oppdatert tirsdag 10. mai 2016 21:23

Harestua Vel årsmøte

 • PDF

altOnsdag 9 mars kl. 19.00 inviterer vi til årsmøte.

Sist oppdatert fredag 12. februar 2016 00:50

Les mer …

Julegrana tennes søndag 29. november

 • PDF

alt

Juletrefest 10. januar

 • PDF

alt

 

Harestua Vel inviterer til juletrefest på samfunnshuset lørdag 10. januar fra kl 14.45-17.15.

Det blir underholdning, gang rundt juletreet, utlodning og servering.

Sist oppdatert fredag 02. januar 2015 16:11

Les mer …

Julegrana tennes 30. november

 • PDF

alt

Selv om temperaturen ute ikke sier det,

så viser kalenderen at det lakker og lir mot jul.

Sist oppdatert tirsdag 04. november 2014 17:09

Les mer …

Prøysen på Samfunnshuset

 • PDF

altPrøysen-jubileet markeres også på Harestua denne høsten. Lørdag 7. september kl 19.00 inviterer Harestua Vel og Samfunnshuset til Prøysen forestillingen "Skaff meg en synder" med Teater Innlandet.

Sist oppdatert tirsdag 26. august 2014 08:41

Les mer …

Dugnad på Bøhrentangen

 • PDF

altTil deg som bor på Harestua!

Dersom du ønsker et ryddig og tiltalende strand -og rekreasjonsområde, er du hjertelig velkommen til

DUGNAD på Bøhrentangen og Gråmerra fra kl 18.00 tirsdag 20 mai.

Ta med hageredskap(rive, hagesaks/sag, trillebår, etc)

Styret, Harestua Vel

Sist oppdatert torsdag 15. mai 2014 08:34

Meld deg inn

 • PDF

Harestua Vel ønsker å være en aktiv forening og trenger til en hver tid medlemmer som ønsker å gjøre en innsats for nærmiljøet.
Foruten aktiv innsats er Velet også avhengig av at så mange som mulig (helst alle) husstander på Harestua betaler medlemskontingenten til Harestua Vel.
Vi er nemlig avhengig av denne inntekten for å kunne finansiere aktiviteter i regi av Velet.

For tiden er kontingenten kr 300,- per husstand.
Kontingenten betales inn på bankkonto 2030.66.52304

Kontingentblanketter for betaling av medlemskap for 2014 vil bli delt ut i løpet av mai.
(Husk å merke innbetalingen med ”medlemskap” + navn og adresse på betaler).


Sist oppdatert tirsdag 29. april 2014 22:18

Arrangement

 • PDF

Harestua Vel arrangerer årlig:

 • St. Hans feiring for hele familien på Bøhrentangen. 
 • Julegrantenning 1. søndag i advent. (Vi legger ut mer informasjon rundt arrangementet i november måned)
 • Skøytedag i romjulen 
 • Juletrefest lørdag 10. januar 2015 kl. 15.00-17.30 på Harestua Samfunnshus.
  Tradisjonen tro vil det bli underholdning, gang rundt juletreet, utlodning og servering av kaker, brus og kaffe. Dessuten har nissen sagt at han vil stikke innom.
  Pris inkludert servering: Voksne: kr 100,-. Barn gratis

  Påmelding innen torsdag 8. januar til: Øyvind Brænd, tlf 61319080 el. mob 90505671.
  Det er begrenset med plass på samfunnshuset. Vi anbefaler derfor at dere er tidlig ute med påmeldingen.

  Velet vil også komme med følgende oppfordring til de som melder seg på:
  Skulle noe komme i veien slik at dere likevel ikke kan delta på juletrefesten, gi oss beskjed snarest slik at vi kan tilby plassen(e) til andre.

Sist oppdatert tirsdag 29. april 2014 22:17

Hva jobber vi med?

 • PDF

Harestua Vel har vedtatt følgende handlingsplan sitt arbeid dette arbeidsåret:  

HANDLINGSPLAN 2014 / 2015.

Faste oppgaver og arrangement:

     Holde oppsyn med og sørge for vedlikehold av opparbeidede lekeplasser. (Gjennomføre befaringsrunder for å sjekke tilstanden på lekeplassene.)

     Bøhrentangen: Før badesesongen starter: Gjennomføre dugnad. Legge ut og ankre opp flytebryggen. Legge flytebryggen i vinteropplag om høsten.

 •  St Hans feiring på Bøhrentangen.
 • Julegrantenning ved samfunnshuset.
 • Skøytedag i romjulen.
 • Juletrefest på samfunnshuset.

1. prioritet:

 •   Opprettholde tilbudet om kvistdeponi.
 •   Legge ut informasjon om Velet og Velets aktiviteter på nettet.
 •  Være bidragsyter til stedsutviklingsprosjektet på Harestua / Hadeland, herunder utvikling av sagbrukstomta.  
 • Tilrettelegge for aktivitet på friarealet ”Flisa”. Gjennomføre dugnad
 • Komme med synspunkter når den kommunale trafikksikkerhetsplanen rulleres.
 1. Arbeide for at det etableres gangveier/turveier/fortau på følgende strekninger:

  a) Fra Brattfossen til Tyttebærstien.

  b) Fra Bråtabotn og videre opp i Vestbygda.

  c) Langs Harestuvannet (fra senteret til Bøhrentangen).  

  d) Arbeide for etablering av gangvei/fortau langs fylkesveien fra Skolevegen til Hanaknefeltet.

 2. Belysning langs Harestuavannet fra senteret til Bøhrentangen

 3. Utbedring/utvidelse av Piperveien ved Nymoen.

 4. Bredere vei inn til Harestua skole.

 5. Sammenhengende turvei (gangvei) rundt Harestuvannet.


     Gråmerrtangen: Dugnad/vedlikeholdsarbeid knyttet til framtidig bryggeanlegg 

    Arbeide for at skitraseen Furumo barnehage – Furumo stasjon gruslegges, samt utplassering av lyspunkter slik at traséen også kan brukes utenom skisesongen. 

 

Sist oppdatert tirsdag 29. april 2014 22:18

Styret

 • PDF

Styret i Harestua Vel 2014 – 2015 består av:

Leder: Øyvind Brænd 
Kasserer: Dag Willy Minsås 
Sekretær: Øyvind Brænd 
Nettansvarlig: Vivi Stokke 
Styremedlemmer: Stein Buan, Knut Gulbrandsen, Knut Henning Eriksen og Bjørn Berge. 

Revisor: Geir Mala 

Sist oppdatert tirsdag 29. april 2014 22:16


TIPS OSS

E-post: post@harestua.info

KONTAKT OSS

E-post: post@harestua.info

Postadresse:
Innovasjon Hadeland AS
Hadelandsvegen 853, 2743 Harestua

 

REDAKSJONEN

E-post: post@harestua.info

MARKED/ANNONSER

E-post: post@harestua.info

OPPHAVSRETT

Materialet på dette nettstedet omfattes
av åndsverklovens bestemmelser.
harestua.info/Innovasjon Hadeland AS er er ikke ansvarlig for eksterne sider.

Løsningen er levert av Titan IT AS