Harestua

Back Harestua IL

Hovedlaget

Fullstending saksliste Årsmøte Harestua Idrettslag

 • PDF

Viser til tidligere innkalling til årsmøte torsdag 30. mars 2017 klokken 19.00 på Naturfagrommet på Harestua Skole.

Vedlagt ligger fullstendig saksliste og vedlegg i forbindelse med resultat og budsjett. Styret ønsker alle medlemmer velkommen. Klikk les mer for tilgang til vedleggene.

alt

Sist oppdatert torsdag 23. mars 2017 22:57

Innkalling til årsmøte i Harestua Idrettslag for året 2016.

 • PDF

Innkalling til årsmøte i Harestua Idrettslag for året 2016.

Torsdag 30. mars 2017 klokken 19.00 på Harestua Skole.

SAKSLISTE

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne foraretningsorden

Sak 5: Konstituering:

Velge dirigent

Velge referent

Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Årsberetning

Sak 9: Revidert regnskap

Sak 10: Innsendte forslag og saker

Sak 11: Medlemskontingent for 2017

Sak 12: Treningsavgifter

Sak 13: Budsjett

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 15: Valg

Innkomne forslag må sendes styrets leder på e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen senest 15. mars 2017.

Fullstendig saksliste publiseres på www.harestua.info senest 23. mars 2017.

Velkommen

Styret.

Sist oppdatert søndag 26. februar 2017 20:52

Årsmøte HIL Håndball

 • PDF

Årsmøte HIL Håndball tirsdag 07.03.17.

Harestua skole kl 19:30 NAMI rom.

Saker til årsmøte sendes til leder Marit O Haakenstad på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen innen 21.02.2017

 

Foreløpig dagsorden Årsmøtet

 1. Åpning
 2. Godkjenne fullmakter og dagsorden
 3. Valg av dirigenter, sekretær og 2 personer til å underskrive protokollen
 4. Gjennomgang av forretningsordenen     
 5. Behandle styrets årsberetning for perioden
 6. Behandle regnskap for regnskapet med revisjonens beretning
 7. Fastsette neste års kontingenter og treningsavgifter
 8. Vedta budsjett
 9. Behandle innkomne forslag 
  1. Omorganisering av håndballgruppa, forslag til vedtak: «Årsmøte vedtar omorganisering i henhold til vedlagt organisasjonskart»
  2. Sportslig utvalg, forslag til vedtak: «Årsmøte gir det nye styret fullmakt til å etablere et sportslig utvalg som et ledd i å videreutvikle den sportslige delen av håndballgruppa»
 10. Foreta følgende valg:

Leder er på valg (Marit O Haakenstad) (Styrets innstilling: Kenneth Johansen Skaarud)

Nestleder på valg (Hanne Gabrielsen) (Styrets innstilling: Pål Sørensen)

Kasserer på valg (Linn Bancher Kvamme) (Styrets innstilling: Kristine R Stavdal)

Arrangementsansvarlig (ny rolle) styret innstiller Erik Nordgård

Sportslig leder (ny rolle) styret innstiller Marit Olsen Haakenstad

Avslutning – heve årsmøtet

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Harestua Idrettslag

 • PDF

Styret viser til innkalling til årsmøte av 24. februar 2016.

Årsmøtet avholdes den 31. mars klokken 18.00 på Auditoriet, Harestua Skole.

Under følger saklisten for årsmøtet.

Årsmøtet skal:

1.Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

6.1 Klubbhus. 6.2 Ny lovnorm for idrettslag. 6.3 Ny leder i fotballgruppa. 6.4 Samarbeid mellom de forskjellige undergruppene i idrettslaget. 6.5 Nedleggelse Helsesportlaget. 6.6 Ny organisering av idrettslaget.
7. Fastsette medlemskontingent. Styret foreslår at medlemskontingenten beholdes uendret.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. Se sak 6.6
10. Foreta følgende valg:

a)       Nestleder er på valg (Randi Skuland) (Valgkomiteens innstilling: Gjenvalg)

b)      1 styremedlem er på valg (Øyvind Rønningen) (Valgkomiteens innstilling: Vanja Stensli Krakk)

c)       1 revisor er på valg (Hege Bogfjellmo) (Valgkomiteens innstilling: Gjenvalg)

d)      Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. Vi ber årsmøtet gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

e)      Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

 

Vedlagt følger følgende dokumenter:

-        Forslag til forretningsorden

-        Resultat for hovedlaget (se dokument for budsjett) revisors beretning legges frem på årsmøtet

-        Innkomne forslag

-        Styrets forslag til budsjett

 

Med vennlig hilsen
styret i Harestua Idrettslag

Innkalling til årsmøte i Harestua idrettslag

 • PDF

altInnkalling til årsmøte i Harestua idrettslag torsdag 31. mars 2016

Klokken 18.00 i auditoriet på Harestua Skole.

Vanlige årsmøtesaker.

Sist oppdatert torsdag 24. mars 2016 12:09

Les mer …

Årsmøte HIL Håndball 8. mars

 • PDF


altHarestua skole 20:00 NAMI rom.
Saker til årsmøte sendes til leder Marit O Haakenstad på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen innen 01.03.2016

Foreløpig dagsorden Årsmøte:

Sist oppdatert fredag 04. mars 2016 17:16

Les mer …

Dagsorden Årsmøte 11. mars

 • PDF

Dagsorden for årsmøte i Harestua idrettslag
Onsdag 11. mars 2015

Klokken 19.30 på Naturfagrommet på Harestua Skole.

 

 1. Godkjenning av stemmeberettigede, innkalling, saksliste og dagsorden
 2. Valg av referent og ordstyrer
 3. Årsberetning, regnskap og budsjett
 4. Innkomne forslag
  1. Opprettelse av svømmegruppe.
  2. Opprettelse av håndballgruppe
  3. Bevilgning til prosjekt v/Linda Jacobsen
  4. Forslag om å opprette hederspris
  5. Ny organisering av Harestua Idrettslag
  6. Opprettelse av FFO
  7. Endring av prokura, signatur leder, kasserer og ett styremedlem
 5. Fastsettelse av medlemsavgift
 6. Valg

 

Vel møtt.

Medlemskortet for 2014 er gyldig hos Sport 1

 • PDF

alt

Hei alle.

Vi har avtalt med Sport 1 at medlemskortet for 2014 er gyldig frem til nytt medlemskort for 2015 foreligger.
Så snart nytt medlemskort er på plass og betalingsfristen har gått ut vil ikke lenger kortene for 2014 være gyldig.

Hilsen Hovedstyret. 

Sist oppdatert tirsdag 24. februar 2015 22:58

Vår løypemaskin er på nett!

 • PDF

altNå er informasjon om prepareringsstatus fra Harestua Idrettslags løypemaskin direkte tilgjengelig på nett.

Sist oppdatert torsdag 19. februar 2015 22:11

Les mer …

Årsmøte i Harestua Idrettslag

 • PDF

altHarestua Idrettslag inviterer til årsmøte onsdag 11. mars 2015 klokken 19.30 på Harestua Skole.

Agenda for årsmøtet

Sist oppdatert tirsdag 17. februar 2015 23:48

Les mer …

Ny bilrute gir penger til idrettslaget

 • PDF

altHarestua Bil sponser idrettslaget med kr 250,- hvis du bytter frontrute på bilen hos dem.

Du bestemmer hvem som skal nyte godt av pengene, en enkelt gruppe, flere av gruppene eller alle.

Husk å fylle ut vedlagte slipp når du skal bytte frontrute så støtter du idrettslaget. (Den kan fylles ut på stedet også)

Vi takker deg og Harestua Bil for støtten.

Vedlegg:
Download this file (Spons Hil A5.pdf)Spons Hil A5.pdf[Skjema, skriv ut og fyll inn. Ta med til Harestua Bil]58 Kb

Sist oppdatert torsdag 29. januar 2015 18:44


TIPS OSS

E-post: post@harestua.info

KONTAKT OSS

E-post: post@harestua.info

Postadresse:
Innovasjon Hadeland AS
Hadelandsvegen 853, 2743 Harestua

 

REDAKSJONEN

E-post: post@harestua.info

MARKED/ANNONSER

E-post: post@harestua.info

OPPHAVSRETT

Materialet på dette nettstedet omfattes
av åndsverklovens bestemmelser.
harestua.info/Innovasjon Hadeland AS er er ikke ansvarlig for eksterne sider.

Løsningen er levert av Titan IT AS