Harestua

Back Bo på Harestua Bibliotek Si din mening om framtidas bibliotek i Lunner

Si din mening om framtidas bibliotek i Lunner

  • PDF

Kommunestyret vedtok før nyttår at bibliotekstrukturen i kommunen skulle utredes i løpet av inneværende år. Ballen ble spilt over til Oppvekst- og kulturkomiteen som i sitt møte den 14. mai vedtok mandatet for utredningen.

Det er nedsatt en administrativ arbeidsgruppe som skal skissere ulike løsninger innenfor rammene av de føringer som ligger i mandatet fra politikerne.
I løpet av høsten skal Oppvekst- og kulturkomiteen komme med sin innstilling til kommunestyret som så fatter endelig vedtak om den framtidige bibliotekstrukturen i Lunner kommune.
 
Et sentralt spørsmål i utredningen vil være antall filialer og forholdet mellom folkebiblioteket og skolebibliotek. I diskusjonen har det også kommet forslag om at hovedbiblioteket, som i dag har tilhold i nedslitte og uhensiktsmessige lokaler på Frøystad, bør flytes til Harestua i forbindelse med utviklingen av Sagparken.
 
I forbindelse med dette arbeidet inviteres nå innbyggerne til å komme med innspill og ønsker. Arbeidsgruppa ber om publikums innspill på følgende problemstillinger:
Skal vi ha ett hovedbibliotek, eller et hovedbibliotek og en filial?
Hvor kan vi finne en god plass som imøtekommer mandatet? Finnes det gode alternativer til Roa og Harestua?
Hva med "bok i butikk"? Du bestiller bøker på nettet, e-post eller telefon og kan hente/levere på nærbutikken?
Ønsker du digitale bøker? Lydbøker er populært, hva med permer og papir?
Har du tenkt på biblioteket som en møteplass hvor du kan lese dagens aviser, tidsskrifter, eller rett og slett nyte en kopp kaffe og gode venner?
Innspill kan formidles enten på kommunens Facebook-side,på Twitter, e-post ( Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen )  eller pr. brev til Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740 ROA. Fint om du gjør dette før 7. august 2012.

Dette er mandatet som politikerne i Oppvekst og kulturkomiteen har vedtatt:

1. Det legges til grunn for utredningen at bibliotektjenesten opprettholdes som egen tjeneste i Lunner kommune
2. En ny bibliotekstruktur skal ivareta følgende hensyn:

Lik tilgang til bibliotektjenester for publikum både i nord og sør i kommunen
Tilgjengelighet for publikum gjennom nærhet til offentlig kommunikasjon
Plassering av hovedbibliotek og evt. filialer i henhold til den demografiske utviklingen i kommunen, jfr befolkningsframskriving og vedtak i kommunedelplanen
Mulighet for lokaler som kan ivareta bibliotekets funksjon som møteplass i lokalsamfunnet
Bibliotekets arbeid rettet mot hovedsatsingsgruppen barn og ungdom
Bibliotekfilialene skal ligge i nær tilknytning til en skole, men ikke nødvendigvis samlokaliseres med skolen
Kvalitet i tjenesten er overordnet antall filialer. Bemanning, åpningstider og innholdstjenester må imøtekomme publikums behov og hensynet til høy kvalitet i tjenesten
Videreutvikling av bibliotektjenester innenfor ulike IKT-plattformer
Alle biblioteklokaler skal tilfredsstille kravet til universell utforming
3. Utredningen skal klargjøre grenseoppgangen og ansvarsforholdene mellom skolebibliotekene og folkebibliotektjenesten for å sikre et likeverdig tilbud til alle elever.

Sist oppdatert torsdag 19. juli 2012 23:20


TIPS OSS

E-post: post@harestua.info

KONTAKT OSS

E-post: post@harestua.info

Postadresse:
Innovasjon Hadeland AS
Hadelandsvegen 853, 2743 Harestua

 

REDAKSJONEN

E-post: post@harestua.info

MARKED/ANNONSER

E-post: post@harestua.info

OPPHAVSRETT

Materialet på dette nettstedet omfattes
av åndsverklovens bestemmelser.
harestua.info/Innovasjon Hadeland AS er er ikke ansvarlig for eksterne sider.

Løsningen er levert av Titan IT AS
Share/Save/Bookmark