Harestua

Back Bo på Harestua Avfallshåndtering

Avfallshåndtering

Roa gjenvinningsstasjon

  • PDF

Sortert og usortert avfall kan levers på Roa Gjenvinningsstasjon.

Sist oppdatert torsdag 23. februar 2012 13:41

Oppsamlingsplass for hageavfall på Harestua

  • PDF

altAvfallsdeponering for hageavfall kan gjøres på Lunner Almennigs tomt nederst i Elvefaret. Se kartet på lunner kommune sine sider http://www.lunner.kommune.no/getfile.php/1576594.621.aqptqwcbdv/hageavfall.pdf?force=1

Sist oppdatert torsdag 23. februar 2012 13:33


TIPS OSS

E-post: post@harestua.info

KONTAKT OSS

E-post: post@harestua.info

Postadresse:
Innovasjon Hadeland AS
Hadelandsvegen 853, 2743 Harestua

 

REDAKSJONEN

E-post: post@harestua.info

MARKED/ANNONSER

E-post: post@harestua.info

OPPHAVSRETT

Materialet på dette nettstedet omfattes
av åndsverklovens bestemmelser.
harestua.info/Innovasjon Hadeland AS er er ikke ansvarlig for eksterne sider.

Løsningen er levert av Titan IT AS