Harestua

Back Aktuelt Stedsutvikling

Stedsutvikling

Fotball på Idrettsskolen 27.august 2015

 • PDF

Bli med!alt

Sist oppdatert tirsdag 25. august 2015 20:49

Leserinnlegg: Er visjonene borte vekk?

 • PDF

altBlir dette det nye " senteret " på Harestua ?
Hvor er det blitt av visjonene om et levende Harestua Senter ?
Her får vi et prospekt med over 100 leiligheter liggende på flate jordet i skogkanten nedenfor stasjonen .

Sist oppdatert lørdag 18. oktober 2014 10:18

Les mer …

Leserinnlegg: Forslag til ny gang og sykkelsti

 • PDF

altNår jeg av og til går langtur med hunden så hender det at vi går over det nye feltet på Haneknemoen og over til Elvefaret . Derfra tar vi over trebrua som går over Klemma og følger stien over til nye Harestua Holdeplass .

Sist oppdatert torsdag 04. september 2014 10:14

Les mer …

Leserinnlegg: Drømmehallen blir for dyr

 • PDF
altDa idrettshallen på Harestua ble vedtatt bygget for et par år siden var prislappen 111,9 millioner kroner. Nå er dette beløpet økt til nesten 200 mill .Hva er årsaken til denne eksplosive økningen ? Er det kommunens dårlige økonomi som gjør at man her forsøker å stoppe prosjektet?
 

Sist oppdatert torsdag 21. august 2014 15:18

Les mer …

Anleggsarbeidet ferdig på Furumo

 • PDF

alt  I løpet av denne uken avslutter entreprenøren sine arbeider på holdeplassen. Fredag 28. juni er siste dag på jobben for alle dem som har hatt Furumo som daglig arbeidsplass i mer enn ett år.

Sist oppdatert tirsdag 25. juni 2013 13:17

Les mer …

Kommunestyret behandler idrettshallen i morgen

 • PDF

 

 I morgen er en viktig milepæl i arbeidet for å realisere idrettshall på Harestua. Etter intenst arbeid over flere år, skal kommunestyret i morgen vedta hva prosjektet i Klemmaparken faktisk skal inneholde.

Sist oppdatert torsdag 20. juni 2013 11:31

Les mer …

En epoke i Harestuas historie er slutt

 • PDF

altMed helgas ruteendring er den nye holdeplassen tatt i bruk som eneste stoppested på Harestua, og med det er trafikken til og fra den gamle stasjonen gått over i historien. Kjell Haga gir her et lite tilbakeblikk på Harestua stasjons 111 år lange historie.

Sist oppdatert mandag 10. desember 2012 15:18

Les mer …

Leserinnlegg: Framtidas Harestua

 • PDF

altKjell O. Haga har i følgende innlegg betraktninger om videre boligbygging på Harestua: 

Det bygges stadig flere boliger på Harestua og nå er siste feltet på Haneknemoen under bearbeiding før det skal legges ut for salg. Vil det stoppe der? Neppe .

Sist oppdatert søndag 25. november 2012 21:15

Les mer …

Navneendring først om et år

 • PDF

altReisende som skal med toget til Harestua må framover be om billett til Furumo. I et års tid vil nemlig Harestua opphøre som stoppested på Gjøvikbanen i NSBs systemer. Mange er opprørte over at den nye holdeplassen vil hete Furumo og ikke Harestua ved åpningen.  Jernbaneverket opplyser at holdeplassen skal skifte navn til Harestua, men først fra 15. desember 2013.

Sist oppdatert torsdag 22. november 2012 13:55

Les mer …

Utsetter helgas nattarbeid

 • PDF

altArbeiet med ny holdeplass skrider fram. Anleggsarbeidene på Harestua holdeplass går nå inn i en ny fase hvor det er behov for utvidet arbeidstid. Denne helga var det planlagt døgndrift på anlegget med blant annet sprengningarbeider, men dette er nå utsatt.

Sist oppdatert fredag 28. september 2012 14:23

Les mer …

Områdereguleringsplan vedtatt

 • PDF

Etter en lang og grundig prosess er nå områdeplanen for Harestua sentrum vedatt.

Planen legger opp til at det kan bygges minst 600 boenheter som konsentrert bebyggelse/blokkbebyggelse.

Det er avsatt ca. 45 dekar til kombinert formål bolig/forretning/kontor og ca. 90 dekar til konsentrert boligbebyggelse.

Planen legger opp til et omfattende gang- og sykkelvegnett både internt i planområdet og for å knytte eksisterende boligområder sør og nord for Sagparken sammen med den nye planen.

Det er også avsatt areal til barnehage på størrelse med Eventyrskogen samt idrettshall og parkeringsplasser til disse områdene.

Alle dokumentene knyttet til vedtaket finner du på Lunner kommunes hjemmeside

Plankartet finnes også nedenfor.

Vedlegg:
Download this file (Reguleringsplankart.pdf)Reguleringsplankart.pdf[ ]8392 Kb

Sist oppdatert tirsdag 24. juli 2012 09:56


TIPS OSS

E-post: post@harestua.info

KONTAKT OSS

E-post: post@harestua.info

Postadresse:
Innovasjon Hadeland AS
Hadelandsvegen 853, 2743 Harestua

 

REDAKSJONEN

E-post: post@harestua.info

MARKED/ANNONSER

E-post: post@harestua.info

OPPHAVSRETT

Materialet på dette nettstedet omfattes
av åndsverklovens bestemmelser.
harestua.info/Innovasjon Hadeland AS er er ikke ansvarlig for eksterne sider.

Løsningen er levert av Titan IT AS